Gå tilbake til:
Du er her:

Ved Bergen legevakt er det en røntgenavdeling bemannet med radiografer og fast ansatte leger.

Røntgenavdelingen ved legevakten er en skadepoliklinikk. Her behandles alle typer brudd, forstuinger og bløtdelsskader i armer og bein. Brudd som trenger operasjon henvises til sykehus.

Tjenesten tilbys personer som bor eller oppholder seg i Bergen kommune.

Bergen legevakt sine nettsider

Pris

Du må betale egenandel for behandling ved Legevakten. Du må også betale for medisiner, bandasjer, gips etc. som blir brukt. Størrelsen på egenandelen og materielltaksten fastsettes av Stortinget. Egenandelen betaler du kontant eller med kort i resepsjonen etter at du er ferdig med behandlingen. 
Nettside om egenandeler i helsetjenester

Kriterier og vilkår

Avdelingen er åpen alle dager i uken klokken 08.30 til 22.15. Avdelingen er stengt om natten. Pasienter må da vente til neste morgen, eller de henvises til Haukeland universitetssykehus.
Utenom ordinær arbeidstid (etter kl. 15.00) er avdelingen kun bemannet for akutte skader og har derfor begrenset kapasitet. I tillegg er ortopedispesialistene og fysioterapeutene ved legevakten bare tilgjengelige på dagtid. Hovedregelen er derfor at dersom skaden ikke har skjedd samme dag, og det er forsvarlig å vente, vil pasienten få hjelp den påfølgende hverdag innenfor ordinær arbeidstid, kl. 08.30-15.00.

Om søknadsprosessen

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke har mottatt nødvendig helsehjelp fra kommunen eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Kommunen vil kunne gi deg veiledning, eller du kan kontakte Pasient- og brukerombudet i Hordaland.
Klagen kan sendes til Helsetilsynet i Hordaland eller til den instans i kommunen som har behandlet saken. Det anbefales at klagen sendes først til kommunen slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå. Dersom kommunen er uenig i din vurdering, videresendes klagen til Helsetilsynet.

Klager eller tilbakemeldinger på tjenester ved Legevakten sendes til:
Bergen legevakt
v/ Legevaktsjefen
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Dersom du mener at du har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten kan du ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme erstatningskrav.
 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste.
Kommunen skal sørge for nødvendig helsehjelp ved akutt sykdom og skade til alle som bor og oppholder seg i kommunen. I dette ligger tilgang på allmennlegetjenester og øyeblikkelig hjelp (legevaktordning) 24 timer i døgnet.
 

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen legevakt

Vis i kart

Besøksadresse:
Solheimsgaten 9
Døgnåpent. Begrenset kapasitet kl. 2215-0830. Røntgen stenger kl. 2215.