Gå tilbake til:
Du er her:

Hovedregelen er at pasientene blir undersøkt og behandlet på Legevakten, der forholdene ligger best til rette for dette. Dersom legens vurdering at en person er for syk til å komme til legevakten, kan lege komme på sykebesøk.

Sykebesøk kjøres av leger ved Medisinsk avdeling og Allmennlegevakten, men bare dersom det vurderes som medisinsk nødvendig.

Legevaktens nettsider

Pris

Du må betale vanlig egenandel for behandling ved Legevakten. Du må også betale for medisiner, bandasjer, gips etc. som blir brukt. Regningen vil bli sendt hjem til deg i posten.

Kriterier og vilkår

Kontakt legevaktsentralen på tlf. 55 56 87 60. Du vil da få snakke med en sykepleier, og det gjøres en vurdering ut fra medisinsk tilstand. Dersom det er medisinsk forsvarlig, vil du få hjelp til å komme til Legevakten i drosje eller ambulanse.

Om søknadsprosessen

Klagemulighet

 Dersom du mener du ikke har mottatt nødvendig helsehjelp fra kommunen eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Kommunen vil kunne gi deg veiledning, eller du kan kontakte Pasient- og brukerombudet i Hordaland.

Klagen kan sendes til Helsetilsynet i Hordaland eller til den instans i kommunen som har behandlet saken. Det anbefales at klagen sendes først til kommunen slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå. Dersom kommunen er uenig i din vurdering, videresendes klagen til Helsetilsynet.


Klager eller tilbakemeldinger på tjenester ved Legevakten sendes til:

Bergen legevakt
v/ Legevaktsjefen
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Dersom du mener at du har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten kan du ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme erstatningskrav.

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen legevakt

Vis i kart

Besøksadresse:
Solheimsgaten 9
Døgnåpent. Begrenset kapasitet kl. 2215-0830. Røntgen stenger kl. 2215.

Beslektede tjenester