Gå tilbake til:
Du er her:

«Veien videre" er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Helse Bergen der målet er å gi mennesker med rusrelaterte utfordringer bistand til å skape en meningsfull hverdag etter opphold på rusbehandlingsinstitusjon, og kartlegge hvilke behov brukere har i denne fasen av et behandlingsløp.

Prosjektet er bemannet av to psykologer og to sosionomer.

Hjelpen tilpasses individuelle behov og kan f.eks. bestå av:

  • Kartlegge hvordan overgangen fra institusjon til hverdag kan bli enklere.
  • Gi informasjon om ulike ettervernstiltak.
  • Være støttespiller i oppstartsfasen av nye aktiviteter, f.eks. arbeidstiltak og fritidsaktiviteter.
  • Samarbeide med andre instanser for iverksetting av aktuelle tiltak og tjenester.
  • Samtale og støtte i første fase etter behandling.

Prosjektet tilbyr ikke oppfølging over lengre tid.
 

Om søknadsprosessen

Prosjektet har base på Botreningssenteret i Gyldenprisveien 15.

Teamet vil være fleksible og kan treffe deltakerne på deres hjemmebane.

I første omgang vil prosjektet følge opp pasienter ved Seksjon Askøy, Avdeling for rusmedisin.

E-post: veien.videre@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 90 36

Mobil: 40 91 58 41 / 40 91 58 42

Har du spørsmål?

Kontakt Botreningssenteret

Vis i kart

Besøksadresse:
Gyldenprisveien 13
Kontortid hverdager fra kl.08:00 til 21:30 Kontortid helger fra kl.12:00 til 20:00.