Gå tilbake til:
Du er her:

Brukererfaring

Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter er personer med levd erfaring fra psykisk helse eller rus. Denne verdifulle erfaringen verdsettes høyt og brukes av tjenesteapparatet.

Flere personer med erfaringskompetanse er villige til å dele sine erfaringer med andre i form av foredrag på seminar, konferanse, opplæring, undervisning, intervjuer, artikler eller lignende.

Mer informasjon om erfaringsformidlere og kontaktinformasjon får du på denne siden:

Erfaringsdeling