Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har et variert aktivitetstilbud for personer som har psykiske lidelser. Dette er åpne tilbud og du trenger ikke henvisning fra lege eller lignende.

Tilbudene inneholder kreative, kulturelle og fysiske aktiviteter eller bare en sosial møteplass. Det kan for eksempel være maling, keramikk, kulturarrangementer, måltider, turer og annen fysisk aktivitet.

Tilbudene er vanligvis lagt opp som ukeprogrammer, der det settes opp forskjellige aktiviteter på de ulike dagene og kveldene. 

Finn tilbud i din bydel her:

Det er under utarbeiding et eget nettsted som heter AKTIVITETSKARTET. Her skal du få en samlet oversikt oversikt over aktivitetstilbudet innen psykisk helse i Bergen.

I tillegg til tilbudene i de ulike bydelene, finnes det flere tilbud som du kan benytte, uavhengig av hvilken bydel du bor i: 

Fredheim kurs- og aktivitetshus hvor det er strikke-og sømverksted, malekurs, engelskkurs og PC-kurs. Du kan delta i felles lunsj, turgruppe, kor og på reiser. I tillegg er det en Asbergergruppe.

Amalie Skrams Hus er et kreativt senter som styres av brukerne, med en rekke tilbud innen skapende kunst og kultur.

Fontenehuset er et arbeidsorientert rehabiliteringstilbud der vi legger til rette for en arbeidsorientert dag på huset, støtte til å finne jobb og å komme ut i studier.

Kraftverksprosjektet -tilbyr kunst- og kulturaktiviteter.

Psykiatrialliansen er et idrettslag som har et bredt spekter av aktiviteter, med tilbud på timeplanen hver eneste dag. Gå gjerne inn på facebooksidene for informasjon om aktiviteter.

Brukerne inviteres til å delta i utformingen av innholdet i tilbudene gjennom brukerråd og allmøter på de enkelte aktivitetshusene.

Pris

Aktivitetstilbudene er i utgangspunktet gratis. Hvis du skal delta på kurs eller reiser må du vanligvis betale en egenandel. Dersom tilbudet du deltar på inkluderer mat, må du selv betale for den.

Kriterier og vilkår

Du trenger ikke å sende søknad for å delta på aktivitetstilbudene. Hvis du tilhører målgruppen, kan du gjøre deg kjent med de ulike tilbudene og selv ta kontakt med det aktivitetstilbudet du er interessert i å bli en bruker av.

Som bruker vil du bli invitert til å være med på å utforme innholdet i tilbudet gjennom brukerråd og allmøter.

Du kan også velge å bruke tilbudet som en sosial møteplass, uten å delta i noen av aktivitetene.