Gå tilbake til:
Du er her:

Gruer du deg for å være i store folkemengder, snakke høyt i klassen eller ta ordet i vennegjengen? Er du engstelig for å ta bussen eller være hjemme alene? Har du plagsomme tanker om hva andre tenker om deg?

For mange ungdommer blir disse tankene så vanskelige at det går ut over livsgleden deres. I verste fall hindrer det deg i å drive med det du egentlig har lyst til.

«Chilled» er et kurs for deg som ønsker å endre på dette, ved å lære deg gode strategier sammen med andre som opplever det samme. Den viktigste strategien du får lære på kurset, er å møte det som du er redd for litt og litt - med hjelp fra noen du stoler på - slik at det ikke blir for mye på en gang.

I gruppen får dere lære hvordan uro fungerer og hva det er som gjør at uroen ikke blir borte av seg selv. Dere vil også lære strategier for å håndtere uroen bedre og ikke la den ta over.

Kurset går over ti møter. Det vil være maks ti deltakere og to gruppeledere. Gruppelederne er voksne personer med lang erfaring i å snakke med ungdommer. 

Interessert? Kontakt Barne- og familiehjelpen nærmest deg

Lover og retningslinjer

Alle ansatte i Barne- og familiehjelpen har taushetsplikt.  Fagpersoner i Barne- og familiehjelpen må følge regler som gjelder helse- og omsorgstjenester, blant annet i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven. Både barn og foreldre har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven. Barn og ungdom har rett til blant annet å bli hørt, få informasjon og ha medvirkning i egen sak.

Foreldre har rett til informasjon om barnet, men det finnes unntak. Etter at barnet er fylt 12 år, skal foreldre ikke få informasjon dersom barnet ikke ønsker dette, av grunner som bør respekteres. Foreldre skal heller ikke få informasjon dersom situasjonen er alvorlig og helsepersonell vurderer det som barnets beste at foreldre ikke får informasjon.

Er barnet over 16 år, har helsepersonell taushetsplikt også overfor foreldrene. Taushetsplikten overfor foreldrene gjelder likevel ikke opplysninger om alvorlige problemer som en ungdom mellom 16 og 18 trenger at foreldrene griper inn i og hjelper med. Juridisk kalles det «opplysninger som er nødvendig for å ivareta foreldreansvaret».

For alle som jobber i Barne- og familiehjelpen gjelder forvaltningsloven, som alle som jobber i stat og kommune må følge. De skal blant annet ikke forskjellsbehandle uten lovlig grunn og også ellers oppføre seg rettferdig.

Lovverk: 

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for barn og familie

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.

Relatert informasjon