Gå tilbake til:
Du er her:

Når noen i din familie er syk eller har et rusproblem, kan det være vanskelig å forstå situasjonen. I våre gruppesamtaler får du blant annet lære om psykisk sykdom, lære å sette ord på tanker og følelser og du får dele opplevelser og erfaringer med andre unge i samme situasjon.

Kurset "Du er ikke alene" er for deg mellom 13 og 16 år, som har et familiemedlem med rusproblemer eller psykisk sykdom.

Tid: Tirsdager 14-16, over 10 uker.

Sted: Nesttun helsestasjon, Wollert Konows plass 2 på Nesttun (2. etasje).

Interessert? Tilbudet er gratis, og du kan ta direkte kontakt:

Helsesykepleier Helen Riise: 53 03 78 11 / 909 70 489 helen.riise@bergen.kommune.no

Dette er temaene vi skal ta opp på møtene:

  • Hvorfor er vi her? Meg selv.
  • Familie, vennskap og nettverk.
  • Hvordan er det å være deg? 
  • Følelser og forsvar.
  • Psykologisk hjelpehånd.
  • Psykisk sykdom og rus.
  • Mine grenser. Hva kan jeg gjøre? Ulike valg.
  • Håp, mening, sammenheng.
  • Avslutningsfest.

Vi har fokus på å bli godt kjent, og at vi skal ha det artig sammen.

Lover og retningslinjer

Alle ansatte i Barne- og familiehjelpen har taushetsplikt.  Fagpersoner i Barne- og familiehjelpen må følge regler som gjelder helse- og omsorgstjenester, blant annet i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven. Både barn og foreldre har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven. Barn og ungdom har rett til blant annet å bli hørt, få informasjon og ha medvirkning i egen sak.

Foreldre har rett til informasjon om barnet, men det finnes unntak. Etter at barnet er fylt 12 år, skal foreldre ikke få informasjon dersom barnet ikke ønsker dette, av grunner som bør respekteres. Foreldre skal heller ikke få informasjon dersom situasjonen er alvorlig og helsepersonell vurderer det som barnets beste at foreldre ikke får informasjon.

Er barnet over 16 år, har helsepersonell taushetsplikt også overfor foreldrene. Taushetsplikten overfor foreldrene gjelder likevel ikke opplysninger om alvorlige problemer som en ungdom mellom 16 og 18 trenger at foreldrene griper inn i og hjelper med. Juridisk kalles det «opplysninger som er nødvendig for å ivareta foreldreansvaret».

For alle som jobber i Barne- og familiehjelpen gjelder forvaltningsloven, som alle som jobber i stat og kommune må følge. De skal blant annet ikke forskjellsbehandle uten lovlig grunn og også ellers oppføre seg rettferdig.

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for barn og familie

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.