Gå tilbake til:
Du er her:

Har du tjenestegjort i internasjonale militære operasjoner eller kjenner noen som har gjort det? Her har vi samlet informasjon og lenker til instanser som kan gi hjelp dersom du har behov for det.

Her er de viktigste kontaktpunktene for veteraner som har behov for hjelp:

Navs telefontjeneste for veteraner
Tlf 404 61 871

Profesjonell hjelp av personer med kunnskap om veteraner. Hvis opptatt eller stengt, send SMS og du blir kontaktet.

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt
Tlf 55 56 87 53
Ved akutt krise. Trenger ikke henvisning eller timeavtale.

Forsvarets grønne linje
Tlf. 800 30 445
Et samarbeid mellom Forsvaret og Kirkens SOS.

Forsvarets “åpne dør”
Tlf. 800 85 000
(hverdager kl 8 - 15)
Forsvarets hjemmeside for veteraner: https://forsvaret.no/veteraner/

Hjelp fra veteranorganisasjoner:
SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner) Tlf. 22 69 56 50
Hjemmeside: http://www.siops.no/
NVIO (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner)
Hjelpetelefon 905 16 900
Kameratstøttetelefon 800 48 500 eller hjemmeside http://www.kameratstotte.no/

Mer informasjon om hjelp til veteraner finner du på følgende nettside: Hjelp til veteran