Gå tilbake til:
Du er her:

Føler du deg nedstemt eller deprimert på  en slik måte at det går ut over evnen til å fungere i hverdagen?

Kurs i depresjonsmestring kan gi deg verktøy for å håndtere utfordringer i hverdagen på en bedre måte.

Kurs i depresjonsmestring arrangeres i de ulike bydelene med kursstart etter nyttår og/eller etter sommerferien.

Alle kursene går over 10 kursdager fordelt over 4 måneder.

Oversikt over annonserte kurs og søknadsfrister finner du under Om søknadsprosessen. 

Pris

Kurset har en egenbetaling på kr 500.- som dekker kursmateriellet. Selve kurset er gratis.

Om søknadsprosessen

Ta kontakt med psykisk helse i den bydelen du bor om du er interessert i mer informasjon om kurstilbudet. Det kreves ikke skriftlig søknad, men alle aktuelle deltakere har en individuell samtale med kursleder i forkant av kurset.

Søknadsfrist

Psykisk helse Årstad
Påmeldingsfrist 2.2.2018. Kursstart: uke 9 i 2018.Kurstid: kl.14.30 - 17.00. Påmelding til: Kenneth Nilsen tlf.41647006.

Psykisk helse Fyllingsdalen
Kurset er fulltegnet. Kursstart: uke 5 i 2018. Kurstid: kl. 16.00 -18.30. For mer info, kontakt: Anne Hunderi tlf. 95498675, Åse Aukland tlf. 95293825.

Psykisk helse Bergenhus
Påmeldingsfrist: 17.11.2017. Kursstart: uke 5 i 2018. Kurstid: kl. 13.00 - 15.30. For mer info, kontakt: Sissel Skjelsvik tlf. 91697270, Barbro Hagen tlf. 97978756.