Gå tilbake til:
Du er her:
Kurs i depresjonsmestring

Føler du deg nedstemt eller deprimert på  en slik måte at det går ut over evnen til å fungere i hverdagen?

Kurs i depresjonsmestring kan gi deg verktøy for å håndtere utfordringer i hverdagen på en bedre måte.

Kurs i depresjonsmestring arrangeres i de ulike bydelene med kursstart etter nyttår og/eller etter sommerferien.

Alle kursene går over 10 kursdager fordelt over 4 måneder.

Oversikt over annonserte kurs og søknadsfrister finner du under Om søknadsprosessen. 

Pris

Kurset har en egenbetaling på kr 500.- som dekker kursmateriellet. Selve kurset er gratis.

Om søknadsprosessen

Ta kontakt med Avdeling for psykisk helse i den bydelen du bor om du er interessert i mer informasjon om kurstilbudet. Det kreves ikke skriftlig søknad, men alle aktuelle deltakere har en individuell samtale med kursleder i forkant av kurset.

Søknadsfrist

Kurs vinter/vår 2017:

Psykisk helse Arna/Åsane
Søknadsfrist: 15.02.17
Kursstart: 09.03.17
Påmelding: Tlf: 48 22 31 73/E-post: psykiskhelse.arna-asane@bergen.kommune.no

Psykisk helse Bergenhus:
Søknadsfrist: 17.november
Kursstart: 11.januar 2017, 13:00 - 15:30
Påmelding: Barbro Hagen:  979 78 756 / Sissel Skjelsvik: 916 97 270

Psykisk helse Fana/Ytrebygda:
Søknadsfrist: 15. november
Kursstart: 17.januar 2017
Påmelding: Bodil:bodil.saeloen@bergen.kommune.no
tlf: 94500799
Tone: tone.moberg-waehle@bergen.kommune.no
tlf:  40909319

Psykisk helse Laksevåg  
Kursstart: 15.februar. Påmelding: 55569660 

Psykisk helse i Fyllingsdalen  Kursstart: 9. februar. Påmelding: Åse Aukland tlf: 95 29 38 25 

Kurs i depresjonsmestring