Gå tilbake til:
Du er her:

Føler du deg nedstemt eller deprimert på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere i hverdagen?

Kurs i depresjonsmestring kan gi deg verktøy for å håndtere utfordringer i hverdagen på en bedre måte.

Kurs i depresjonsmestring arrangeres i de ulike bydelene med kursstart etter nyttår og/eller etter sommerferien.

Alle kursene går over 10 kursdager fordelt over 4 måneder.

Oversikt over annonserte kurs med søknadsfrister og kontaktinformasjon, finner du under Om søknadsprosessen. 

Er det ikke annonsert kurs i din bydel, kan du ta kontakt med Psykisk helse i din bydel hvis du behov for kurs.

Her finner du lenke til de bydelsvise Psykisk helse.

Pris

Kurset har en egenbetaling på kr 500.- som dekker kursmateriellet. Selve kurset er gratis.

Om søknadsprosessen

Følgende bydeler har satt opp kurs: 

Psykisk helse Fyllingsdalen
Påmeldingsfrist:
11. januar 2019
Oppstart: uke 6 i 2019
Kurstid: kl. 16.00 -18.30
Påmelding og spørsmål:
Svein Solberg tlf: 94501571. E-post: svein.solberg@bergen.kommune.no 
Anne Birgitte Hunderi tlf: 95498675 
Therese Garmann tlf: 55565330. E-post: therese.garmann@bergen.kommune.no

Psykisk helse Bergenhus
Påmeldingsfrist
: 7. januar.
Sted: Strømgaten 10
Oppstart: 6. februar 2019
Kontaktinformasjon/spørsmål: Hanne Dahl tlf. 97 72 40 92, og Barbro Hagen tlf. 97 97 87 56.

Psykisk helse Arna/Åsane
Påmeldingsfrist:
 01.03.19
Sted: Psykiatritjenesten i Åsane, Åsamyrane 76, 5116 Ulset 
Oppstart: 28.03.19, torsdager fra 12.00 til 14.30.
Kontaktinformasjon for påmelding/spørsmål:
Psykisk helse Arna/Åsane ved kurslederne Bjørg Ure eller May Britt Nilsen, tlf. 55 56 71 60/ 48 22 31 73

Psykisk helse Årstad
Påmeldingsfrist:
6. februar
S¿ted: Solheimsgaten 11, inngang Michael Krohnsgate
Oppstart: onsdag 20 februar kl. 15:00 til 17:30.
Kontaktpersoner: Geir Risnes (91756895) & Kenneth Nilsen (41647006)

Kurs høst 2019
Psykisk helse Laksevåg bydel 
Søknadsfrist: 30.08.2019. 
Kurset vil holdes i oktober.
Er det ledige plasser vil vi ta i mot søknader også etter 30.08.2019.
Kontaktinformasjon/spørsmål: 

Kari Rimbereid tlf.95283910. E-post: kari.rimbereid@bergen.kommune.no

Eirill Holand tlf.55569643/60. E-post: Eirill.Holand@bergen.kommune.no

 

Generelt:

Ta kontakt med psykisk helse i den bydelen du bor om du er interessert i mer informasjon om kurstilbudet.