Gå tilbake til:
Du er her:

Føler du deg nedstemt eller deprimert på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere i hverdagen?

Kurs i depresjonsmestring kan gi deg verktøy for å håndtere utfordringer i hverdagen på en bedre måte.

Kurs i depresjonsmestring arrangeres i de ulike bydelene med kursstart etter nyttår og/eller etter sommerferien.

Alle kursene går over 10 kursdager fordelt over 4 måneder.

Oversikt over annonserte kurs med søknadsfrister og kontaktinformasjon, finner du under Om søknadsprosessen. 

Er det ikke annonsert kurs i din bydel, kan du ta kontakt med Psykisk helse i din bydel hvis du behov for kurs.

Her finner du lenke til de bydelsvise Psykisk helse.

Pris

Kurset har en egenbetaling på kr 500.- som dekker kursmateriellet. Selve kurset er gratis.

Om søknadsprosessen

Følgende bydeler har satt opp kurs: 

Psykisk helse Fyllingsdalen
Påmeldingsfrist:
11. januar 2019
Kursstart: uke 6 i 2019
Kurstid: kl. 16.00 -18.30
Påmelding og spørsmål:
Svein Solberg tlf: 94501571. E-post: svein.solberg@bergen.kommune.no 
Anne Birgitte Hunderi tlf: 95498675 
Therese Garmann tlf: 55565330. E-post: therese.garmann@bergen.kommune.no

Psykisk helse Bergenhus
Sted: 
Strømgaten 10
Søknadsfrist: 7. januar.
Kursstart: 6. februar 2019
Kontaktinformasjon/spørsmål: Hanne Dahl tlf. 97 72 40 92, og Barbro Hagen tlf. 97 97 87 56.

Generelt:

Ta kontakt med psykisk helse i den bydelen du bor om du er interessert i mer informasjon om kurstilbudet.