Gå tilbake til:
Du er her:

Føler du deg nedstemt eller deprimert på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere i hverdagen?

Kurs i depresjonsmestring kan gi deg verktøy for å håndtere utfordringer i hverdagen på en bedre måte.

Kurs i depresjonsmestring arrangeres i de ulike bydelene med kursstart etter nyttår og/eller etter sommerferien.

Alle kursene går over 10 kursdager fordelt over 4 måneder.

Oversikt over annonserte kurs og søknadsfrister finner du under Om søknadsprosessen. 

Pris

Kurset har en egenbetaling på kr 500.- som dekker kursmateriellet. Selve kurset er gratis.

Om søknadsprosessen

Psykisk helse Laksevåg
Sted: Psykisk helse Laksevåg, Loddefjordveien 2, 5171 Loddefjord
Oppstart: 17.10.2018
Kontakt for påmelding eller spørsmål:  Avdeling psykisk helse Laksevåg tlf. 55569660.
Kursleder/kontaktperson Kari Rimbereid tlf. 95283910

Påmeldingsfrist: 01.10.2018

Psykisk helse Fyllingsdalen
Sted: Psykisk helse Fyllingsdalen
Kursstart: uke 36 i 2018.
Kurstid: kl. 16.00 -18.30.
Påmelding til:   
Åse Aukland, tlf:95293825 
Anne Birgitte Hunderi, tlf: 95498675
Therese Garmann /Svein Solberg, tlf:55565330

Epost:     ase.aukland@bergen.kommune.no  therese.garmann@bergen.kommune.no
svein.solberg@bergen.kommune.no

Påmeldingsfrist: 12.08.18. 

Generelt:

Ta kontakt med psykisk helse i den bydelen du bor om du er interessert i mer informasjon om kurstilbudet. Det kreves ikke skriftlig søknad, men alle aktuelle deltakere har en individuell samtale med kursleder i forkant av kurset.