Gå tilbake til:
Du er her:

Cool Kids er et gruppetilbud for barn i alderen 7-12 år, som strever med uro og angst.

Det er vanlig å være redd eller bekymret av og til, men for noen barn blir dette så vanskelig at de ikke får til det de egentlig har lyst til. Strever du med uro, kan det ofte oppleves som at du er helt alene om å ha det slik. I Cool Kids-gruppene får du treffe andre som har det på samme måte, og dere kan hjelpe og støtte hverandre.

Alle barn har med seg en av foreldrene eller en annen voksen de stoler på. I gruppen er det mellom seks og åtte familier. Behandlingen består av ti gruppesamlinger på én og en halv time.

Den viktigste strategien i Cool Kids er å møte det som barnet er redd for trinnvis. I gruppen får dere lære hvordan uro fungerer og hva det er som gjør at uroen ikke blir borte av seg selv. Dere vil også lære strategier for å håndtere uroen bedre og ikke la den ta over.

Barna trener på å oppdage urolige tanker og å finne alternative og mer realistiske tanker.

Foreldre må være forberedt på å være aktiv i behandlingen, og trene på øvelser hjemme sammen med barnet mellom gruppetreffene. Det er viktig at du er med på hvert treff.

De fleste barn med uro og angst har fått det bedre etter Cool Kids-kurs. Det er viktig at barn og foreldre fortsetter å bruke kunnskapene også etter at kurset er ferdig.

Interessert? Kontakt Barne- og familiehjelpen nærmest deg

Lover og retningslinjer

Alle ansatte i Barne- og familiehjelpen har taushetsplikt.  Fagpersoner i Barne- og familiehjelpen må følge regler som gjelder helse- og omsorgstjenester, blant annet i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven. Både barn og foreldre har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven. Barn og ungdom har rett til blant annet å bli hørt, få informasjon og ha medvirkning i egen sak.

Foreldre har rett til informasjon om barnet, men det finnes unntak. Etter at barnet er fylt 12 år, skal foreldre ikke få informasjon dersom barnet ikke ønsker dette, av grunner som bør respekteres. I spesielt alvorlige tilfeller skal informasjon ikke gis til foreldre, også hvis barnet er under 12 år.

For alle som jobber i Barne- og familiehjelpen gjelder forvaltningsloven, som alle som jobber i stat og kommune må følge. De skal blant annet ikke forskjellsbehandle uten lovlig grunn og også ellers oppføre seg rettferdig.

Lovverk:

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for barn og familie

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.