Gå tilbake til:
Du er her:

Vi er til for deg som trenger noen å snakke med. Hos oss møter du trygge voksne som har mye erfaring med å snakke med barn og ungdommer.

Du kan kontakte oss når du vil, og når du trenger det. Vi ønsker å hjelpe for at du skal få det bedre i livet ditt - hjemme, på skolen eller med venner.

Klikk her for å finne kontaktinformasjon til Barne- og familiehjelpen. Kontakt oss direkte, snakk med helsesykepleier eller ta kontakt med helsestasjon for ungdom.

Hos oss jobber psykologer, familieveiledere og andre trygge voksne, som har jobbet mye med å snakke med barn og ungdommer. 

Når du ringer eller sender en e-post til oss, vil vi sammen med deg prøve å finne ut hvordan vi best kan hjelpe til videre. Du kan også spørre helsesykepleier for å få vite mer om oss.

Alle ansatte i Barne- og familiehjelpen har taushetsplikt. Du kan lese mer om hva det er lengre ned på siden, under «Lover og retningslinjer»

Tilbudet er for barn og ungdom 0-18 år. Vi har også tilbud til elever i videregående skole som er eldre enn 18 år.

Råd til foreldre

Vi har kurs og gir råd og veiledning til foreldre som opplever at barna deres ikke har det godt og til foreldre som selv har det vanskelig.

Når foreldre tar kontakt med oss, vil vi finne en måte å samarbeide med hele familien på. Det er viktig for oss at rådene vi gir til foreldre, gjør at barn og ungdom får det bedre.

Om søknadsprosessen

Saksbehandling

For gravide og småbarnsforeldre: Ring til nærmeste helsestasjon eller snakk med din jordmor/helsesykepleier for å få time. Du kan også ta kontakt med Barne- og familiehjelpen direkte.

For ungdommer og foreldre til skolebarn: Kontakt Barne- og familiehjelpen, snakk med helsesykepleier på din skole eller ta kontakt med helsestasjon for ungdom.

Lover og retningslinjer

Alle ansatte i Barne- og familiehjelpen har taushetsplikt.  Fagpersoner i Barne- og familiehjelpen må følge regler som gjelder helse- og omsorgstjenester, blant annet i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven. Både barn og foreldre har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven. Barn og ungdom har rett til blant annet å bli hørt, få informasjon og ha medvirkning i egen sak.

Foreldre har rett til informasjon om barnet, men det finnes unntak. Etter at barnet er fylt 12 år, skal foreldre ikke få informasjon dersom barnet ikke ønsker dette, av grunner som bør respekteres. Foreldre skal heller ikke få informasjon dersom situasjonen er alvorlig og helsepersonell vurderer det som barnets beste at foreldre ikke får informasjon.

Er barnet over 16 år, har helsepersonell taushetsplikt også overfor foreldrene. Taushetsplikten overfor foreldrene gjelder likevel ikke opplysninger om alvorlige problemer som en ungdom mellom 16 og 18 trenger at foreldrene griper inn i og hjelper med. Juridisk kalles det «opplysninger som er nødvendig for å ivareta foreldreansvaret».

For alle som jobber i Barne- og familiehjelpen gjelder forvaltningsloven, som alle som jobber i stat og kommune må følge. De skal blant annet ikke forskjellsbehandle uten lovlig grunn og også ellers oppføre seg rettferdig.

Lovverk: 

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for barn og familie

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.