Gå tilbake til:
Du er her:

Hos oss jobber psykologer, familieveiledere og andre fagpersoner, med lang erfaring fra arbeid med barn, unge, foreldre og familier.

Vi har kurs og gir råd og veiledning til foreldre som opplever at barna deres ikke har det godt, til foreldre som selv har det vanskelig eller som opplever andre utfordringer i familielivet.

Når foreldre tar kontakt med oss, ønsker vi å få til et samarbeid med hele familien. Det er viktig for oss at rådene vi gir til foreldre, gjør at barn og ungdom får det bedre.    

Tilbud til gravide

Vi har også tilbud for dere som er gravide og venter barn. Spør jordmor på helsestasjon, eller ta direkte kontakt med oss. 

Interessert? Kontakt Barne- og familiehjelpen nærmest deg.

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

For gravide og småbarnsforeldre: Ring til nærmeste helsestasjon eller snakk med din jordmor/helsesøster for å få time. Du kan også ta kontakt med Barne- og familiehjelpen direkte.

For ungdommer og foreldre til skolebarn: Kontakt Barne- og familiehjelpen direkte, snakk med helsesøster skolen eller ta kontakt med helsestasjon for ungdom.

Lover og retningslinjer

Alle ansatte i Barne- og familiehjelpen har taushetsplikt.  Fagpersoner i Barne- og familiehjelpen må følge regler som gjelder helse- og omsorgstjenester, blant annet i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven. Både barn og foreldre har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven. Barn og ungdom har rett til blant annet å bli hørt, få informasjon og ha medvirkning i egen sak.

Lovverk: 

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for barn og familie

Vis i kart

Besøksadresse:
Teatergaten 41

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.