Gå tilbake til:
Du er her:

TIBIR står for «tidlig innsats for barn i risiko». TIBIR er et tilbud til familier med barn i alderen 3 til 12 år.

Foreldre møter mange utfordringer i barneoppdragelsen. Det er ikke alltid lett å vite hvordan en skal håndtere barn som ikke hører på hva en sier, som trasser og som kanskje også snakker stygt, truer, slår, sparker eller biter. Alle barn kan oppføre seg slik av og til, men hvis slik oppførsel blir et mønster som varer over tid, kan foreldre trenge noen å rådføre seg med.

Barne- og familiehjelpen tilbyr PMTO-terapi, PMTO-foreldregrupper og TIBIR-foreldrerådgivning for foresatte.

PMTO er forkortelse for «Parent Management Training-Oregon».

Interessert? Kontakt Barne- og familiehjelpen nærmest deg

PMTO-terapi

Utgangspunktet for dette programmet er kunnskapen om at foreldre er sine barns viktigste læremestere. Foreldre til barn med krevende atferd kan trenge spesielle foreldreverktøy for å lede barnas utvikling i en positiv retning.

Behandlingen er beregnet til familier med barn fra 3-12 år med en grad av tilpasnings- eller atferdsvansker.

I PMTO-terapi er det ukentlige møter som varer rundt en time. I disse møtene vil foreldrene få opplæring i ulike foreldreverktøy som gode og effektive beskjeder, ros og oppmuntring, grensesetting, problemløsning og positiv involvering. Sammen med PMTO-terapeuten vil foreldrene få mulighet til å øve på foreldreverktøyene. Mellom hvert møte vil foreldrene prøve ut verktøyene hjemme.

PMTO-foreldregruppe

Foreldregruppene er for foresatte med barn i alderen 3-12 år, der det er samarbeidsvansker i familien eller der barna har en grad av tilpasnings- eller atferdsvansker.

Kurset vil ta utgangpunkt i dagligdagse situasjoner i familien og kursdeltakerne vil få opplæring i ulike foreldreferdigheter som har vist seg nyttige og effektive.

Opplegget legger vekt på praktiske øvelser for utprøving av og opplæring i ulike metoder, teknikker og foreldreverktøy.

Formålet er å fremme samarbeid og trivsel i hjemmet, og at foreldrene etter endt deltakelse i gruppen skal være bedre i stand til å takle utfordrende atferd hos egne barn.

12 ukentlige møter på 2,5 timer i en gruppe med maks 16 personer.

TIBIR-foreldrerådgiving

Denne rådgivningstjenesten henger sammen med PMTO-tilbudene.

Tilbudet tar sikte på å hjelpe familien på et så tidlig tidspunkt som mulig. Formålet er å fremme samarbeid og trivsel i hjemmet, samt å bidra til å utvikle barns positive atferd.

Gjennom veiledning og øvelser kan foreldre få hjelp til å bidra til en positiv utvikling hos barnet.

TIBIR-foreldrerådgiving innebærer mellom tre og seks møter på ca. en time sammen med en TIBIR-foreldrerådgiver. Sammen jobber de med å finne gode løsninger på vanlige hverdagsutfordringer, blant annet ved hjelp av gode beskjeder og ros og oppmuntring.

Kriterier og vilkår

Disse tilbudene passer ikke for

  • barn som har en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse inkludert innenfor autismespekteret
  • familier der det er pågående eller mistanke om vold (fysisk, psykisk, seksuell) - kontakt barnevernet 
  • familier der det er alvorlig rus hos foreldre/en forelder - kontakt barnevernet
  • når det er alvorlig psykisk lidelse hos forelder som barnet bor med (kan gis dersom barnet også bor sammen med en frisk forelder).

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for barn og familie

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.