Gå tilbake til:
Du er her:

Akuttovernattingstilbud for bostedsløse har til sammen 16 plasser for begge kjønn i Bergen. Dette er natt for natt tilbud og plassene fordeles ved personlig fremmøte.

Tilbudet gis ved følgende steder:

Bakkegaten Bo og Omsorgssenter, Frelsesarmeens sosialtjeneste
6 akuttsenger, for menn og kvinner. Tilbudet er åpent 7 dager i uken, inntak etter kl. 20.00.
Adresse: Bakkegaten 1-3. 
Tlf. 55 30 22 80

Epost: bakkegaten@frelsesarmeen.no

Strax-huset, Natthjemmet
6 akuttsenger, for menn og kvinner. Tilbudet er åpent 7 dager i uken, inntak mellom kl. 21.00 og 23.00.
Adresse: Damsgårdsveien 106, inngang fra Michael Krohnsgate.
Tlf. 55 33 27 30 / 952 38 922

Epost: Strax-huset@bergen.kommune.no

Omsorgsbasen for kvinner, Kirkens Bymisjon
6 akuttsenger, 2 beredskapssenger. Tilbudet er åpent 7 dager i uken fra kl. 22.00 til 09.30.
Adresse: Hollendergaten 13. Tlf. 55 32 97 70 / 91 60 71 69

Epost: oabasen@kirkens-bymisjon-bergen.no