Gå tilbake til:
Du er her:

Sosiale tjenester

For å få hjelp fra sosialtjenesten må du henvende deg til NAV-kontoret i den bydelen der du bor.

Hvis du ikke har fast bolig i Bergen,men har hatt kontakt med et av kommunens NAV-kontor tidligere, kan du henvende deg til dette. Dersom ikke har hatt kontakt tidligere, får du tildelt kontor når du henvender deg, ut fra hvilken fødselsdato du har.

Alle NAV kontorene har samme telefonnummer: 55 55 33 33, tastevalg 1.

Dette kan du få hjelp med:

Du kan finne mer informasjon om og søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp på nav.no

Du kan få opplysning, råd og veiledning fra ditt lokale NAV kontor, uavhengig av om du søker andre tjenester.

Eksempler på tema du kan få opplysning, råd og veiledning om:

  • Økonomi
  • Gjeld
  • Arbeid og aktivitet
  • Boligforhold
  • Ulike stønadsordninger
  • Tjenester til rusmiddelavhengige
  • Hjelpe- og servicetilbud som gis av andre tjenester/virksomheter

For mer informasjon, se nav.no