Gå tilbake til:
Du er her:

Det er utarbeidet en retningslinje som skal sikre unge voksne med rusmiddelproblemer oppfølging og behandling. Retningslinjen har navnet Sømløst forløp unge. Målet er et tilpasset behandlingsløp med utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.

Tjenestene, enten de er kommunale eller statlige, skal fungere sammen slik at det ikke oppstår noen gliper hvor brukeren faller ut. 

Du finner retningslinjen HER.