Gå tilbake til:
Du er her:

Tverrfaglig overdoseteam skal forebygge overdosedødsfall.

Teamet har spesiell oppmerksomhet på:

  • å sikre oppfølging av personer som nylig har overlevd en ikke-dødelig overdose og/eller er risikoutsatte for overdoser.
  • å være en koordinerende instans for akutt bekymring for overdoseutsatte, skal IKKE erstatte ordinær bekymringsmelding til sosialtjenesten og/eller fastlege.
  • å sikre den akutte oppfølgingen etter en ikke-dødelig overdose - skal ikke erstatte innleggelse i spesialisthelsetjeneste, men være et tilbud i dagene etter dette.
  • å bidra til samtidige og koordinerte tjenester for målgruppen.

Risikofaktorer:
Personer som kan være risikoutsatte for overdoser er: (basert på kjente risikofaktorer)

  • å ha overlevd en overdose: en ikke-dødelig overdose er en sterk indikator på nye overdoser
  • å ha redusert fysisk og psykisk helse
  • utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten (herunder: tverrfaglig spesialisert behandling - TSB)
  • Andre kjente risikofaktorer som injisering, kombinasjonsbruk, lengre perioder uten inntak av rusmidler hvor toleranseevne svekkes.

Pårørende:
Pårørende kan også ta kontakt med tverrfaglig overdoseteam. Vi kan veilede, tilby samtale og gi informasjon om hvilke hjelpetiltak som finnes.

Tverrfaglig overdoseteam består blant annet av sosionomer, vernepleiere og sykepleiere. Vi har også erfaringskonsulent.

Kontakt:
Vi er tilgjengelig på vakttelefon 40 80 88 88 mandag til fredag fra klokken 08:00 til 22:00 og lørdag/søndag fra klokken 10:30 til 18:00.

Tverrfaglig overdoseteam erstatter IKKE akutt legehjelp!

Ved overdose ring 113.

Relatert informasjon