Gå tilbake til:
Du er her:

Forsterket helsestasjon for gravide og småbarnsforeldre som har eller har hatt et rusproblem

Forsterket helsestasjon er et tilrettelagt tilbud med innsats og tilnærmingsmåter utover standard for å oppnå likeverdighet i tjenester til utvalgte målgrupper. Disse er gravide og småbarnsforeldre som

  • har avhengighet i forhold til medikamenter, alkohol eller andre rusmidler

  • er under legemiddelassistert rehabilitering, LAR

  • trenger støtte for å hindre tilbakefall til rusavhengighet  

Ved Solheimsviken helsestasjon er det etablert en forsterket helsestasjon som tilbyr veiledning og oppfølging til gravide og til småbarnsforelder (0 til 2 år) som har, eller har hatt, en rusavhengighet.

Målet er å bistå moren under graviditeten, forebygge fosterskader og styrke foreldrenes omsorgsevner.

Tjenesten er byomfattende. Man trenger ikke å bo i Årstad bydel for å oppsøke Rusfri start på livet. Tjenesten er frivillig. 
 

Pris

Tjenesten er gratis.

Om søknadsprosessen

Du kan ta kontakt med Solheimsviken helsestasjon direkte eller du kan be din fastlege eller andre som arbeider i offentlige tjenester om å hjelpe deg.

Nettsidene til Solheimsviken helsestasjon

Klagemulighet

Om vi ikke oppfyller våre forpliktelser:

  • ta først kontakt med tjenesteyteren

  • hvis klagen ikke fører fram, ta kontakt med resultatenhetsleder, Adr: Solheimsviken helsestasjon, Solheimsgt. 13, Pb 7715, 5020 Bergen

  • som mottaker av tjenester kan du etter pasient- og brukerrettighetsloven også klage til Helse- og sosialavdelinga,   Fylkesmannen i Hordaland.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å tilby gravide kvinner som ønsker det tilbud om svangerskapsomsorg ved jordmor, i tilknytning til helsestasjon.

 

Helsestasjonens tilbud til gravide og til foreldre med sped- og småbarn omfatter helseundersøkelser, rådgivning oppfølging og henvisning ved behov.

Lover

Retningslinjer

Forskrifter