Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen brannvesen ønsker at publikum melder fra om kritikkverdige forhold som angår brannsikkerhet. Det kan være parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem, rømningsveier i en bygning som er sperret/ufremkommelig, søppel i bakgårder i brannsmitteområder m.m. Forhold som krever oppfølging samme dag meldes på telefonnummer 53 03 02 90. Øvrige forhold meldes via dette skjemaet. Behov for akutthjelp (ved brann og andre ulykker) meldes på telefonnummer 110.
 

Kriterier og vilkår

Dersom Bergen brannvesen skal kunne følge opp bekymringsmeldingen, må det fremkomme tydelig hvor (sted, adresse m.m.) og hva bekymringen gjelder. Dersom du ønsker en tilbakemelding på hvordan vi har fulgt opp din bekymringsmelding, må du oppgi en e-postadresse og/eller et telefonnummer.

Om søknadsprosessen

Utfylling av elektronisk meldeskjema.

Søknadsfrist


 

Saksbehandling

Etter at skjemaet er fylt ut og sendt inn, vil du motta en kvittering. Meldingen blir deretter fordelt til en saksbehandler for oppfølging.