Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen brannvesen ønsker at publikum melder fra om kritikkverdige forhold som angår brannsikkerhet. Det kan være parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem, rømningsveier i en bygning som er sperret/ufremkommelige, søppel i bakgårder i brannsmitteområder med mer.

Forhold som krever oppfølging samme dag meldes på telefonnummer 53 03 02 90. Øvrige forhold meldes via skjemaet. Behov for akutthjelp (ved brann og andre ulykker) meldes på telefonnummer 110.

Kriterier og vilkår

Dersom Bergen brannvesen skal kunne følge opp bekymringsmeldingen, må det fremgå tydelig hvor det er (adresse eller sted) og hva bekymringen gjelder. Dersom du ønsker en tilbakemelding på hvordan vi har fulgt opp din bekymringsmelding, må du oppgi en e-postadresse og/eller et telefonnummer.

Om søknadsprosessen

Saksbehandling

Du får en kvittering når du har sendt inn bekymringsmeldingen din og den følges videre opp av en saksbehandler.