Gå tilbake til:
Du er her:

Bedrifter som benytter eller lagrer farlige stoffer i slike mengder at det kan medføre fare for liv, helse og miljø, skal organisere, utruste og øve et kjemikalievern. Dette er en nødvendig beredskap for å forebygge og begrense skader som kan oppstå ved uhell med farlige stoffer. Opplæringen vi driver er stort sett rettet mot det som skjer i akuttfasen og vurderingene som må foretas i forhold til:

  • HMS
  • Egensikkerhet (vernebekledning ut i fra stoffets egenskaper og evt. hva det har reagert med )
  • Livredning
  • Evakuering
  • Begrensning og nøytralisering