Gå tilbake til:
Du er her:

Dette kurset varer i 3,5 timer og tar utgangspunkt i veiledning til Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn sin beskrivelse av brannvernopplæring. Kurset tar for seg grunnleggende prinsipper innen brannvern, og er lagt opp med teoretisk undervisning i kombinasjon med praktiske øvelser. Det utstedes kursbevis etter gjennomført kurs.

Pris

Kr 650,- pr person, minimum 11 deltakere.

Kriterier og vilkår

Ingen krav til forkunnskaper.

Om søknadsprosessen

Kontakt seksjon plan, fag og kompetanse ved Bergen brannvesen på e-post: kompetanse@bergen.kommune.no