Gå tilbake til:
Du er her:

Før Vann- og avløpsetaten overtar nye brannhydranter og -ventiler (slokkevannsuttak) til kommunalt eierskap skal Bergen brannvesen utføre kontroll.

Bestilling av kontroll gjøres av den som er ansvarlig for installasjon av nye brannhydranter og -ventiler.

Pris

Vi tar timepris for sakbehandling og utføring av kontroll. I tillegg kommer kilometerpris.

Om søknadsprosessen

Send inn elektronisk skjema.