Gå tilbake til:
Du er her:
Feiing

Har du mottatt varsel om feiing fra brannvesenet per SMS eller brev?

Sjekk at varselet kommer fra et trygt nummer.

Hvis tidspunktet ikke passer, kan du gjøre ny avtale. Bruk telefonnummeret som er oppgitt i varselet.

Det er ditt ansvar som eier å legge til rette for at brannvesenet har sikker tilkomst til skorsteinen. Du må huske å sette frem ubrennbar beholder til soten. Ved feiing må trekkventiler, spjeld og ovnsdører være lukket. Ikke fyr den dagen feieren kommer, sentralfyr og oljeovner må også være slukket.

Ved feiing fjernes sot og bek. Dette reduserer faren for brann i skorsteinen. Hvor ofte det skal feies, avhenger av hvilken type skorstein og ildsted du har i boligen. Dette gjelder også fritidsboliger.

Vi går alltid uniformert og skal bære synlig ID-kort fra Bergen brannvesen.

Bergen brannvesen utfører feiing og tilsyn i Bergen og Samnanger kommuner.

Slik forbereder du feierens tilkomst til taket ditt.

Dette betyr den nye feie- og tilsynsordningen for deg.

Slik fyrer du riktig i vedovnen din.

Pris

Betaling for tjenesten er årlig og inngår i kommunale avgifter og gebyrer. Gebyret forfaller normalt til 2. termin.

Kriterier og vilkår

Du må ha registrert ildstedet ditt for å motta tjenesten. Har du ikke mottatt varsel fra oss kan det være at ditt ildsted ikke er registrert. Da må du melde fra via dette skjemaet. Det gjelder også dersom du har installert et nytt ildsted.

Feiing