Gå tilbake til:
Du er her:

For å drive handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri) må du søke tillatelse fra brannvesenet.

De som får tillatelse kan videreselge fyrverkeri kl. II og III til forbruker. I kommunene Bergen, Osterøy og Samnanger er salgsperioden begrenset til 30. og 31. desember. Dersom den 30. faller på en søndag, gjelder tillatelsen for 29. og 31. desember. Dersom den 31. faller på en søndag, gjelder tillatelsen for 29. og 30. desember.

Målgruppe

De som allerede driver handelsvirksomhet fra fast utsalgssted og som i tillegg ønsker å videreselge fyrverkeri kl. II og III til forbruker.

 

Kriterier og vilkår

Ønsker du å videreselge fyrverkeri til forbruker må du:

  • kunne fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret
  • ha ansatt en ansvarshavende (særskilt utpekt person) med gyldig kompetansebevis.

Om søknadsprosessen

Send inn elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist

Innen 1. mai inneværende år.

Saksbehandlingstid

Etter fristens utløp vil samtlige søknader behandles fortløpende.

Klagemulighet

Vedtak kan påklages etter forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17 - 4. Klagefristen er 3 uker fra mottagelsen av vedtaket. Eventuell klage rettes til Klagenemnda i Bergen og sendes brannsjefen.