Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen brannvesen utfører kontroll av nye slokkevannsuttak ved kommunal overtakelse.

Pris

Etter medgått tid per time.

Kriterier og vilkår

Kontroll av nye slokkevannsuttak som Vann- og avløpsetaten skal overta til kommunalt eierskap.

Om søknadsprosessen

Fyll ut elektronisk skjema.