Gå tilbake til:
Du er her:

På kurset kombinerer vi teoretisk og praktisk undervisning i samsvar med utrykningsforskriften.

Opplæringen består av flere trinn: Grunnleggende forståelse for utrykningskjøring, lover og regler, landevegskjøring og utrykningskjøring i by og tettsted.

Kurset avsluttes med teoriprøve og oppkjøring med godkjente utrykningssensorer fra Statens vegvesen.

Kurset har en varighet på 2 uker.

Målgruppe

Du som jobber i brannvesen, ambulansetjenesten eller tar utdanning i ambulansefaget, samt ansatte i bedrifter som har utrykningskjøring i tjenesten.

Pris

Kr. 23 800.- eks. avgifter til staten (teoriprøve og oppkjøring). Prisen gjelder ved kurs i Bergen kommune. For andre kommuner gjelder andre priser. 

Kriterier og vilkår

For å kunne delta på kurset og motta kompetansebevis for utrykningskjøring må du:

a) dokumentere at du oppfyller de medisinske krav for førerkortklasse D gjennom skjema NA202.

b) ha fylt 20 år

c) ha hatt førerkort for klasse B uavbrutt i de siste 2 år

d) dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger utrykningskjøring, eller være i utdanningsløp eller ha gjennomført utdanning, hvor du trenger kompetanse i utrykningskjøring.

NB! Det kan være venteliste på kurset.

Om søknadsprosessen

Send kursforespørsel via elektronisk skjema.