Gå tilbake til:
Du er her:

Har du ansvar for en gruppe som planlegger overnatting i et bygg som ikke er beregnet for dette? Da må du sende melding til brannvesenet. Meldingen må sendes brannvesenet senest 3 uker før overnattingen.

Bruk av bygget er eiers ansvar. Dere må derfor innhente tillatelse til overnatting fra eier.

Når dere bruker bygget til annet enn det det er godkjent for, vil det være nødvendig å gjøre noen brannforebyggende tiltak.

Målgruppe

Grupper, lag eller organisasjoner som skal overnatte i bygg, som i utgangspunktet ikke er beregnet til dette, for eksempel skoler, idrettshaller, kirker og barnehager.

Kriterier og vilkår

Når du melder ifra til brannvesenet om overnattingen, må du informere om følgende:

  • Tidspunkt og ansvarlig for overnattingen
  • At det er laget skriftlige planer for hvordan brannsikkerheten skal ivaretas under overnattingen
  • At den ansvarlige har kjennskap til planen, samt brannalarmanlegg, slokkeutstyr og rømningsveier