Gå tilbake til:
Du er her:

Eiere av fritidsboliger bes sende inn egenmelding med opplysninger om fritidsbolig.

Kriterier og vilkår

1. januar 2016 trådte ny forskrift om brannforebygging i kraft. Dette innebærer at fritidsboliger skal omfattes av feie- og tilsynstjenester og at regelverket til brannsikkerhet vil være lik som for helårsboliger.

Om søknadsprosessen

Eiere av fritidsbolig bes sende inn en egenmelding med opplysninger. Via det elektroniske skjemaet fyller du ut den informasjonen du har i forhold til din fritidsbolig.

Lover og retningslinjer

Forskrift om brannforebygging

Forskrifter