Gå tilbake til:
Du er her:

For å bruke fyrverkeri eller pyrotekniske effekter utenom nyttårsaften (mellom kl. 18.00 og 02.00) må du søke tillatelse fra brannvesenet.

NB! Det er uansett ikke tillatt å bruke fyrverkeri i de tolv områdene med tett trehusbebyggelse i Bergen kommune.

Målgruppe

De som planlegger å bruke fyrverkeri eller pyrotekniske effekter.

Kriterier og vilkår

Skal du bruke fyrverkeri eller pyrotekniske effekter må du være over 18 år.

Skal du bruke profesjonelt fyrverkeri eller pyrotekniske effekter må du utarbeide skriftlige planer og instrukser for å ivareta  sikkerheten.

Ved utendørs bruk må du i tillegg få tillatelse fra politiet.

Ved innendørs bruk må du i tillegg få tillatelse fra eier av lokalet.

Om søknadsprosessen

Send søknad via elektronisk skjema

Søknadsfrist

Senest 14 dager før bruken skal finne sted.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak etter forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17 - 4. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage retter du til Klagenemnda i Bergen og sendes brannsjefen.