Gå tilbake til:
Du er her:

For å bruke fyrverkeri og/eller pyrotekniske effekter må det søkes om tillatelse fra brannvesenet.

Pris

Tjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår

  • De som planlegger å bruke fyrverkeri og/eller pyrotekniske effekter må være over 18 år.
  • For bruk av profesjonelt fyrverkeri og/eller pyrotekniske effekter må det utarbeides skriftlige planer og instrukser for å ivareta all sikkerhet ved bruken.
  • Tillatelse fra politiet må innhentes ved utendørs bruk.
  • Tillatelse fra eier av aktuelt lokale må innhentes ved innendørs bruk.

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

Søknaden må være brannvesenet i hende minimum 14 dager før bruken skal finne sted.

Søknad sendes til

Søknaden registreres elektronisk.

Klagemulighet

Vedtak kan påklages etter forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17 - 4. Klagefristen er tre uker fra mottagelsen av vedtaket. Eventuell klage rettes til Klagenemnda i Bergen og sendes brannsjefen.

Lover og retningslinjer

Brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.