Gå tilbake til:
Du er her:

Tilsyn i bolig

Tilsyn fra brannvesenet

Har du mottatt varsel om tilsyn fra brannvesenet per SMS eller brev?

Sjekk at varselet kommer fra et trygt nummer.

For at vi skal kunne gjennomføre tilsynet, må du eller en stedfortreder være tilstede.

Hvis tidspunktet ikke passer, kan du gjøre ny avtale. Bruk telefonnummeret som er oppgitt i varselet.

Tilsynet omfatter informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din. Vi sjekker ildsted, røykrør, skorstein, brannvarsling, slokkeutstyr og oppbevaring av brannfarlig vare. I tillegg sjekker vi fremkommelighet i rømningsveiene.

Informasjon om brannsikkerhet i bolig og tilsyn fra brannvesenet.

Dette betyr den nye feie- og tilsynsordningen for deg.

Slik fyrer du riktig i vedovnen din.

Informasjon om brannsikkerhet for eldre.

Vi går alltid uniformert og bærer synlig ID-kort fra Bergen brannvesen.

Bergen brannvesen utfører tilsyn i Bergen og Samnanger kommuner.

Pris

Betaling for tjenesten er årlig og inngår i kommunale avgifter og gebyrer. Gebyret forfaller normalt til 2. termin.

Kriterier og vilkår

Du må ha registrert ildstedet ditt for å motta tjenesten. Har du ikke mottatt varsel fra oss kan det være at ditt ildsted ikke er registrert. Da må du melde fra via dette skjemaet. Det gjelder også dersom du har installert et nytt ildsted.

Tilsyn fra brannvesenet