Gå tilbake til:
Du er her:
Vrakpant på eldre ildsteder

Vrakpantordningen er et tilskudd, som innbyggerne i Bergen kommune kan søke på for å skifte ut et eldre ikke-rentbrennende ildsted. Tilbudet er et virkemiddel for å bidra til bedre luftkvalitet og økt brannsikkerhet.

Bystyret har i 2017 bevilget 50 millioner kroner ekstra til panteordningen.

Det er Bergen brannvesen som administrerer ordningen. Merk at du må bytte ut ildstedet før du søker vrakpant, og det må være skiftet ut etter 1. august 2017.

Har du spørsmål om vrakpantordningen kan du kontakte Innbyggerservice (telefon: 55 56 55 56).

De som ikke bor i Bergen kommune, men eier bolig her, vil ikke kunne logge seg inn på søknadsskjema med MinId, siden skjemaet foreløpig kun er knyttet opp mot folkeregisteret i Bergen.

De det gjelder må kontakte Innbyggerservice for hjelp til registrering og innsending av søknadsskjema.

Kriterier og vilkår

Hvem kan få?

  • Tilbudet gjelder kun ildsteder som blir skiftet ut etter 1. august 2017.
  • Du som har et ildsted som ikke er rentbrennende, kan søke (ildsteder som åpne peiser, oljefyrte ildsteder og ved- og koksovner installert før 1998).

Hva kan jeg få?

  • Vrakpanten er på 5000 kroner per utskiftet ildsted.

Hvordan?

  • Du bruker det elektroniske skjemaet «Søknad om vrakpant».
  • Du må bytte ut ildstedet før du søker vrakpant og sende inn dokumentasjonen sammen med søknaden.
  • Brannvesenet gjennomfører tilsyn innen to år for å verifisere utskiftningen.

Hvor?

  • Ordningen gjelder i hele Bergen kommune.

Om søknadsprosessen

Fyll ut skjemaet "Søknad om vrakpant". Husk å oppgi om du bytter til rentbrennende ildsted, rentbrennende peisinnsats, varmepumpe, fjernvarme eller solcellepanel.

Dokumentasjon som skal sendes sammen med søknaden er:

  • Pantebevis for utskiftet og innlevert ildsted
  • Kontrollerklæring signert av kvalifisert montør (ved montering av nytt ildsted). Kvalifisert kontrollør kan være faglært murer, ildstedsmontør/kontrollør med minimum nivå 2 fra Norsk Varmes bransjeskole.
  • Dokumentasjon og kvittering på ny miljøvennlig oppvarming (ved montering av varmepumpe, solcellepanel eller fjernvarme).

Det er ikke mulig å ettersende dokumentasjon. Hvis du ikke har dokumentasjonen elektronisk og ikke har tilgang til scanner, kan du kan ta bilde av dokumentasjonen med mobiltelefon og legge ved. Husk at dokumentene må kunne leses.

Har du utfordringer med å logge inn via MinID, og du ikke har andre som kan hjelpe, kan du ta med deg BankID og få hjelp hos Innbyggerservice i Kaigaten 4. Husk også å ta med all dokumentasjon på utskiftning.

"Melding om installasjon av ildsted" inngår automatisk i søknaden om vrakpant - og du behøver dermed ikke sende en ekstra melding om dette til brannvesenet.

Vrakpant på eldre ildsteder