Gå tilbake til:
Du er her:

Livskrisehjelpen er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Du finner mer infomasjon om Livskrisehjelpen her.

Den psykososiale kriseberedskapen gis også av bydelsvise kriseteam. Livskrisehjelpen henviser pasienter som trenger oppfølging videre til disse.

De bydelsvise kriseteamene kan bistå med oppfølging av pårørende og etterlatte og eventuelt andre aktuelle etter alvorlige hendelser og kriser. Dette kan f.eks. være brå unaturlig død, selvmord og overdosedødsfall.

Alle henvendelser om psykososial oppfølging skal gjøres til Livskrisehjelpen ved Bergen Legevakt, telefon 55568754.