Gå tilbake til:
Du er her:

Ved dødsfall er det den kommunen personen dør i, som har ansvaret for meldinger og attester. Den legen som enten er til stede ved dødsfallet, eller som syner avdøde, har ansvaret for å fylle ut meldingen om dødsfallet. Legen oversender deretter meldingen til skifteretten. I Bergen kommune er det Bergen tingrett som får tilsendt meldingen. Skifteretten kontrollerer at identitet og tidspunkt for dødsfall er korrekt, og videresender meldingen til Kommuneoverlegen for medisinsk kvalitetssikring.

Meldingen oppbevares i to måneder hos Kommuneoverlegen, og Kommuneoverlegen vil bidra til at pårørende, begravelsesbyrå eller andre kan få kopi av meldingen. Dersom kopi av melding eller attest er ønsket, kontaktes Kommuneoverlegen som er en del av Helsevernenheten i Bergen kommune.

Om lag to måneder etter dødsfallet oversendes meldingen til Dødsårsaksregisteret.

Dødsårsaksregisteret er en del av Folkehelseinstituttet. Henvendelser om kopi av melding om dødsfall som har funnet sted for mer enn to måneder siden, skal gå til Dødsårsaksregisteret.

I de tilfeller pårørende ønsker bekreftelse på at dødsfallet har funnet sted og ikke har behov for dokumentasjon på hva avdøde døde av, kan de kontakte tingretten.