Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har et rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde. Hensikten med tjenesten er å bidra til at hørselshemmede og døvblinde får likeverdige tjenester med andre.

Kontoret gir blant annet informasjon om hvilke rettigheter du har, både vanlige rettigheter og spesielle tjenester for deg som hørselshemmet eller døvblind. Rådgivningskontoret kan også hjelpe deg både i den muntlige og skriftlige kontakten med offentlige og private hjelpe- og tjenestetilbud.

Se rådgivningskontorets nettsider for mer detaljert informasjon om hvilken hjelp de kan gi deg.

Pris

Tjenestene er gratis for alle som bor i Bergen kommune.

Om søknadsprosessen

Du trenger ikke å søke om å få benytte deg av rådgivningskontorets tjenester, men kan ta direkte kontakt med kontoret. De ansatte kan tegnspråk.  Ved kontoret finnes flere kommunikasjonshjelpemidler; Teleslynge (bordslynge), Samtaleforsterker og Lightwriter.
De ansatte kan også komme på hjemmebesøk til deg ved behov.

Nettsidene til Rådgivningskontoret for hørselshemmede