Gå tilbake til:
Du er her:

Å tvinge noen til å inngå ekteskap er straffbart etter norsk lov.

Hvis du har akutt behov for hjelp kontakt politiet på telefon 02800 eller 112. Hvis du er i utlandet, finn nærmeste norske ambassade på www.norway.info 

Dersom du, eller noen du kjenner, er redd for å bli presset til å inngå ekteskap, eller etterlatt i utlandet kan du få hjelp fra ulike tjenester.

Skole
Uansett hvilken skole du går på kan du snakke med læreren din, helsesøster, rådgiver eller miljøterapeut.

Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom er et tilbud til jenter og gutter mellom 13 og 20 år. Tilbudet er gratis og du trenger ikke bestille time.

Utekontakten
Utekontakten er en tjeneste for deg mellom 13 og 25 år. Du treffer Utekontakten i Strømgaten 10, eller på vakttelefon +47 977 40 533. Utekontakten kan du også nå på e-post: Utekontakten@bergen.kommune.no eller på Facebook

Barneverntjenesten
Barneverntjenesten kan bistå på flere måter:

Dere kan sammen lage avtale om hvem som skal kontaktes og hva som skal gjøres hvis du ikke kommer tilbake til Norge fra ferie.

De har myndighet til å stoppe at du blir tatt med ut av landet.

De kan flytte deg til et trygt sted.

De skal gi søsknene dine beskyttelse om det trengs.

Ta kontakt med barneverntjenesten i den bydelen du bor. Om barnevernstjenesten er stengt kan du kontakte Barnevernvakten i Bergen kommune på telefon 55 36 11 80 eller Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111

Krisesenteret
Er du over 18 år, mann eller kvinne, bor i Bergen og trenger å komme vekk fra press, trusler eller vold i familien, kan du kontakte Bergen krisesenter på telefon 55 31 50 50. Krisesenteret er døgnåpent.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Du kan ringe uansett hvor i landet du bor. Den som ringer trenger ikke si navnet sitt, og telefonvakten har taushetsplikt.
Telefon: 815 55 201 (mandag-fredag kl.09-16)
E--post info.tvangsekteskap@redcross.no
Facebook: www.facebook.com/tvangsekteskapstelefonen.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Kompetanseteamet kan hjelpe deg å komme i kontakt med riktig instans i hjelpeapparatet.
Telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl. 9-16)
E-post: Kompetanseteamet@bufdir.no

Lover og retningslinjer

Ekteskap inngått under tvang er ulovlig i Norge, også når det blir inngått i utlandet. Slike ekteskap kan kjent ugyldige.

Lover