Gå tilbake til:
Du er her:

Søke jobb som tolk

Rekruttering av tolker baserer seg på etterspørsel. Hvilke språk som er aktuelle ved rekruttering av timetolker kan variere fra år til år.

Tolketjenesten skal dekke behovet for tolketjenester i Bergen kommune. I tillegg selges tjenester til andre offentlige tjenestesteder (kommuner, statlige eller fylkeskommunale instanser osv)  og private (enkeltpersoner, firmaer, advokater, leger osv).

Oppdrag kan være tolking eller oversettelser.

Kriterier og vilkår

Ønsker du å søke arbeid som tolk, anbefaler vi at du først kvalifiserer deg til å bli opppført i Nasjonalt tolkeregister. Mer informasjon om registeret og kvalifiseringsmuligheter for tolker finner du her: https://www.tolkeportalen.no/

Tolketjenestens interne rekrutteringstest er forbeholt tilfeller hvor vi har behov for tolk i et språk som det ikke finnes kvalifiserte tolker i.

Tolker må undertegne taushetsplikt og følge etiske retningslinger for tolker.

Benytt elektronisk søknadskjema.

Har du spørsmål?

Kontakt Tolketjenesten

Vis i kart

Besøksadresse:
Bredalsmarken 17 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.
Eksp. betjent fra 10 til 15. For bestilling av tolk, ring ovenstående nummer eller send en e-post.

Telefonen betjenes fra 08:30 til 14:30.