Gå tilbake til:
Du er her:

FIKS UNIK - Idrettsaktiviteter for flerkulturelle

Idrettsservice, FIKS Bergen, samarbeider med idrettslag og andre frivillige organisasjoner for å tilrettelegge for at flerkulturelle blir kjent med og inkluderes i idrettsaktiviteter i sitt nærmiljø. Dette skjer gjennom skoleprosjekter, svømmekurs, faste fritidstilbud og arrangementer rundt i de ulike bydelene. Tjenestene til Idrettsservice varierer fra å jobbe med integreringsprosjekter, til støtte til tiltak og ulike arrangementer.

Pris

Ulike priser på medlemskap/kontingent. Noen tilbud er også gratis å delta i. Dette gjelder både faste aktiviteter og arrangementer.

Kriterier og vilkår

For å delta må en følge de retningslinjer hver aktivitet innehar. Det kan være kontingent og medlemskap i klubb til interne regler.

Om søknadsprosessen

Det kan søkes om midler til idrettsaktivitet for flerkulturelle. Integreringsarbeid vil bli prioritert.
Søknadsskjema:

https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/idrettsmidler/fiks-bergen-stimuleringsmidler

Søknadsfrist

Kontinuerlig

Søknad sendes til

https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/idrettsmidler/fiks-bergen-stimuleringsmidler

 

Saksbehandling

14 dager.

Saksbehandlingstid

14 dager

Har du spørsmål?

Kontakt Idrettsservice

Vis i kart

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 114

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.