Gå tilbake til:
Du er her:

Omskjæring av kvinner kalles også kjønnslemlestelse. Kjønnslemlestelse er forbudt og straffbart i Norge. Både barnevernstjenesten og politiet har myndighet til å stoppe eventuell utreise fra landet, dersom du har mistanke om at formålet for reisen er kjønnslemlestelse.

Hvis du har akutt behov for hjelp kontakt politiet på telefon 02800 eller 112. Hvis du er i utlandet, finn nærmeste norske ambassade på http://www.norway.info 

Ved gjennomført kjønnslemlestelse kan du få undersøkelse og behandling for eventuelle plager. Din fastlege kan henvise deg videre til sykehus som kan utføre kirurgi på jenter og kvinner som har behov for og ønsker dette.

Dersom du, eller noen du kjenner, er redd for å bli utsatt for kjønnslemlestelse kan du få hjelp fra ulike tjenester.

Skole
Uansett hvilken skole du går på kan du snakke med læreren din, helsesøster, rådgiver eller miljøterapeut.

Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom er et tilbud til jenter og gutter mellom 13 og 20 år. Tilbudet er gratis og du trenger ikke bestille time.

Utekontakten
Utekontakten er en tjeneste for deg mellom 13 og 25 år. Du kan treffe Utekontakten i Strømgaten 10 eller på vakttelefon +47 977 40 533Utekontakten kan du også nå på e-post: Utekontakten@bergen.kommune.no eller på Facebook

Barneverntjenesten
Barneverntjenesten kan gi råd og hjelp.

Ta kontakt med barneverntjenesten i den bydelen du bor. Om barnevernstjenesten er stengt kan du kontakte Barnevernvakten i Bergen kommune på telefon 55 36 11 80 eller Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Den som ringer trenger ikke si navnet sitt, og telefonvakten har taushetsplikt.
Telefon: 815 55 201 (mandag-fredag kl.09-16)
E--post info.tvangsekteskap@redcross.no
Facebook: www.facebook.com/tvangsekteskapstelefonen.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Kompetanseteamet kan hjelpe deg å komme i kontakt med riktig instans i hjelpeapparatet.
Telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl. 9-16)
E-post: Kompetanseteamet@bufdir.no

Pris

Alle tjenestene er gratis.

Om søknadsprosessen

Du trenger ikke å søke om å få hjelp, men kan på egenhånd oppsøke aktuelle hjelpetjenester.

Lover og retningslinjer

Kjønnslemlestelse er forbudt og straffbart i Norge. Både den som utfører kjønnslemlestelsen og de som medvirker, kan straffes. Loven forbyr alle typer av kjønnslemlestelse begått i Norge eller i utlandet av jenter/kvinner bosatt i Norge.

Lover