Gå tilbake til:
Du er her:

Helsetjenester for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente tilbys av Senter for migrasjonshelse.

Vi et tverrfaglig kompetansesenter som tilbyr helsetjenester til asylsøkere, bosatte flykninger, overføringsflyktninger, enslige mindreårige og familiegjenforente til flyktninger og asylsøkere.

Senter for migrasjonshelse er som regel den første helsetjenesten nyankomne flyktninger møter i den første fasen etter ankomst til Norge og Bergen. Vi jobber med direkte pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning og undervisning. Vi er også en brobygger ut til øvrige helse- og sosialtjenester i første- og andrelinjetjenesten.

Senter for migrasjonshelse arbeider for likeverdige helsetjenester med et helhetlig menneskesyn.

Vi bruker tolk i alle konsultasjoner der det er nødvendig. Både tolk og ansatte har taushetsplikt.

Senter for migrasjonshelse ligger i 4. etasje i Helsehuset, Solheimsgaten 9. Inngang C, fra parkeringsdekket i 2. etasje.

Telefon: 55 56 58 15. Epost: migrasjonshelse@bergen.kommune.no 

Våre tjenester:

- Gratis førstegangs helseundersøkelse i henhold til nasjonal veileder:

  • Helsekartlegging.
  • Blodprøver.
  • Vaksinasjon.
  • Henvisning og oppfølging.

- Henvisning og koordinering av pasienters hjelpebehov til de riktige instanser. 

- Lavterskeltilbud hos fysioterapeut, psykolog eller sosionom.

- Ulike gruppetilbud.

- Samtaletilbud til familiegjenforente.

- Undervisning om migrasjonshelse for målgruppen.

- Rådgiving og undervisning om migrasjonshelse til samarbeidspartnere.

- Skolehelsetjeneste for elever ved Nygård skole i alderen 16-20 år:

  • Vaksinasjonsoppfølging
  • Mulighet for samtale med helsesøster. Der kan man for eksempel snakke om eller stille spørsmål om kropp, sex og følelser, prevensjon, graviditet, abort, spisevansker, depresjon, sorg, ensomhet, vanskelige familieforhold, rus, vold, overgrep og mobbing.

Tjenestene er gratis.

Om søknadsprosessen

Senter for migrasjonshelse sender innkalling til den enkelte.

Brukere i målgruppen kan selv ta kontakt med Senter for migrasjonshelse for spørsmål knyttet til helse og rettigheter. 

Helsepersonell og ansatte i andre hjelpetjenester og organisasjoner kan kontakte Senter for migrasjonshelse for rådgivning. De kan også henvise pasienter i målgruppen. 

 

Klagemulighet

Ta kontakt med Senter for migrasjonshelse og beskriv hva som har skjedd og hvorfor du vil klage. 

Hvis klagen ikke blir løst hos Senter for migrasjonshelse, så kan du deretter klage til Helsetilsynet i Hordaland. Telefon: 55 57 23 00.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan kontakte for råd og veiledning dersom du opplever at det er blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen. Kontakt: byombudet@bergen.kommune.no 

 

Relatert informasjon