Gå tilbake til:
Du er her:

For personer som ikke har rett på fastlege

Alle utlendinger som oppholder seg i kommunen, har rett på legehjelp, men ikke alle har rett til å ha fastlege. For å ha rett til fastlege, må en enten være folkeregistrert som bosatt i en norsk kommune, eller ha D-nummer (et alternativt nummer til fødselsnummer som gjør at du kan bli registrert i det norske folkeregisteret) som asylsøker eller Natopersonell.

Utledninger som ikke har rett til fastlege, kan ved behov for øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom henvende seg til Bergen Legevakt eller en av legevaktstasjonene i bydelene, eventuelt forsøke å ta kontakt med en av fastlegene.

Utenlandske arbeidstakere ved Universitetet i Bergen uten rett til fastlege og deres familier, kan oppsøke Legene på Høyden.

Oversikt over fastleger finner du på www.helfo.no

Pris

Personer fra EØS-landene 

Personer fra EØS-landene skal kun betale vanlig egenandel, forutsatt at de kan fremvise gyldig dokumentasjon (ellers må de også betale trygderefusjonsbeløpet). Begrunnelsen er likebehandlingen innen EØS-området.

Personer fra andre land

Turister betaler fullt ut for legehjelpen - ingen refusjon fra folketrygden. Dersom vedkommende har reiseforsikring, må utgiftene til helsehjelpen kunne dokumenteres for forsikringsselskapet.
For personer med D-nummer, som gjestearbeidere og personer med studie- eller forskningsopphold i Norge gjelder egne regler, kontakt HELFO.

Beslektede tjenester