Gå tilbake til:
Du er her:

Tverretatlig operativt team, TOT, er ansvarlig for å koordinere Bergen kommunes innsats mot menneskehandel. TOT ledes av enhetsleder ved Utekontakten. Teamet trer sammen når et mulig offer for menneskehandel identifiseres, og skal sikres bistand og beskyttelse. Politiadvokat og etterforskere ved Exit-gruppen, Politidistrikt Vest er faste representanter. Utover dette vil representasjon avhenge av offerets alder og behov for tjenester. Om offeret er mindreårig, møter faste kontaktpersoner fra kommunalt og statlig barnevern. Om offeret er over 18 år, møter faste kontaktpersoner fra NAV sosialtjeneste.

Samarbeidspartnere: NAV sosialtjeneste, barnevernstjenesten, Bufetat Region vest, Barnevernsvakten, UDI, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Krisesenteret for Bergen og omegn.