Gå tilbake til:
Du er her:
Fremmøtetolking

Fremmøtetolking er tradisjonelt den mest vanlige formen for tolking. Det er den mest brukte formen og det er også den metoden som egner seg best til å få frem alle sider av en sak i kommunikasjonen mellom to parter.

Tolketjenesten dekker de aller fleste språk som snakkes i Bergen, og nye tolker rekrutteres etter behov. 

Tolketjenesten skal sikre at personer som ikke har gode nok ferdigheter i norsk, skal ha tilgang til kommunale tjenester på lik linje med norskspråklige. 

Slik bestiller du tolk
Du bestiller tolk fortrinnsvis per telefon. Eventuelt kan du bestille via elektronisk bestillingsskjema eller e-post. Ved bestilling av tolk på kort varsel, må du ringe dette nummeret: 55 56 79 05.

Ved bestilling trenger vi følgende informasjon:

  • Språk
  • Dato og tidspunkt
  • Fremmøtested
  • Kontaktperson med telefonnummer
  • Tema/oppdragets innhold
  • Antall avtaler

Vi bekrefter bestillingen med et bestillingsnummer/referansenummer. Dette nummeret kan det henvises til dersom du ønsker å bestille samme tolk ved nytt oppdrag.

Avbestillinger må skje senest 24 timer før oppdraget skal finne sted, ellers blir oppdraget belastet med minstesats.

Hvem kan bestille tolketjenester?
Tolketjenesten betjener i første instans kommunale tjenester, hvor tolk er nødvendig for å kunne sikre innbyggere som ikke behersker norsk likeverdige tjenester.

Vi tilbyr også tolketjenester til andre kommuner, offentlige etater, personer med offentlige verv og bedrifter.
Privatpersoner har begrenset tilgang, og kan bestille følgende tjenester fra Tolketjenesten:

  1. Oversettelse av dokumenter.
  2. Tolk for å kunne avlegge teoriprøve hos Biltilsynet.

Tolketjenesten tilbyr ikke tolking til privatpersoner utover dette.

Se vedlagt prisliste på tolketjenester samt prioriteringsoversikt på tolkeoppdrag.

Kontaktinformasjon:

Adresse:
Bredalsmarken 15/17
5006 Bergen

E-post:
tolketjenesten@bergen.kommune.no

Telefon:
55567905 - fra kl. 08.30 til kl. 14.30
Telefonen er stengt mellom 11.30 og 12.30

NØDNUMMER for bestilling av tolk utenom arbeidstid: 55 56 78 15 (Bergen kommunes vaktsentral) 

Har du spørsmål?

Kontakt Tolketjenesten

Vis i kart

Besøksadresse:
Bredalsmarken 17 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.
Eksp. betjent fra 10 til 15. For bestilling av tolk, ring ovenstående nummer eller send en e-post.

Telefonen betjenes fra 08:30 til 14:30.

Fremmøtetolking