Gå tilbake til:
Du er her:

For personer som ikke har rett på fastlege

Dersom du er utenlandsk borger og ikke folkeregistrert med person- eller D-nummer, har du ikke rett på fastlege. Du kan benytte Bergen legevakt eller en bydelslegevakt. Du kan også høre med en av Bergens fastleger om de har ledig kapasitet.

Utenlandske arbeidstakere ved Universitetet i Bergen uten rett til fastlege, kan oppsøke Legene på Høyden. Det samme kan familiene deres.

Dersom du vil kontakte en fastlege, finner du oversikt over legene på www.helfo.no

For å ha rett til fastlege, må du enten være folkeregistrert som bosatt i en norsk kommune, eller ha D-nummer som for eksempel asylsøker, Nato-personell, gjestearbeider eller student fra utlandet. D-nummer er et alternativ til personnummer, som gjør at du kan bli registrert i folkeregisteret.

Pris

Personer fra EØS-landene 
Personer fra EØS-landene betaler vanlig egenandel, forutsatt at de kan fremvise gyldig dokumentasjon.

Personer fra andre land
Turister betaler full pris, uten refusjon fra folketrygden.

Beslektede tjenester