Gå tilbake til:
Du er her:

Tjenesten skal gi barnehager veiledning i arbeid med barn som har minoritetsspråklig bakgrunn.

Migrasjonspedagoger kan bidra til med:

Migrasjonspedagogene bidrar med veiledning og kompetanseutvikling av personalet i barnehagen innenfor det interkulturelle og flerspråklige fagfeltet.

  • Veilede på systemnivå for å utvikle og tilrettelegge barnehagens språkmiljø.
  • Veilede for å hjelpe barnehagen til å implementere en interkulturell praksis.
  • Bidra med kurs og opplæring for personalet i barnehagen.

Om søknadsprosessen

Oppdrag til migrasjonspedagogene søkes på eget oppdragsskjema.

Søknad sendes til

Skjemaet sendes til:

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandling

Barnehagen får skriftlig bekreftelse på mottatt oppdrag,  og migrasjonspedagogene tar kontakt med barnehagen for nærmere avtale om oppstart av oppdraget.

Når oppdraget er fullført, sender migrasjonspedagog rapport til barnehagen.

Har du spørsmål?

Kontakt Seksjon barnehage

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.