Gå tilbake til:
Du er her:

Jobbsjansen er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Jobbsjansen er et fulltidsprogram, og målet er at deltakerne kommer i ordinært arbeid i Norge med støtte og hjelp fra sin kontaktperson i Jobbsjansen. Målet er at deltakerne får ordinært arbeid eller starter med utdanning etter avsluttet tiltak.

Målgruppen er innvandrerkvinner fra Asia, Afrika og Latin-Amerika, som er hjemmeværende uten rett til sosialhjelp eller introduksjonsprogram, eller som mottar overgangsstønad.

Jobbsjansen er et tilbud både for kvinner som har høy utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet, og for kvinner som har behov for mer grunnleggende kvalifisering.

Du finner mer informasjon på IMDi sine nettsider: http://imdi.no/no/jobbsjansen 

Kontakt Jobbsjansen

Epost: Postmottak.jobbsjansen@bergen.kommune.no

Telefon: 55568930

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen

Kriterier og vilkår

Kriterier for inntak i Jobbsjansen: 

  • Oppholdstid i  Norge, (minimum 1 år)
  • Varig tilknytning til Norge
  • Uten arbeid eller arbeidstiltak 
  • Kan delta i et fulltidsprogram, det vil si har barnepass, ikke har helsemessige utfordringer eller andre utfordringer som hindrer full deltakelse.
  • Minst to år siden avslutning av eventuelt introduksjonsprogram

Jobbsjansen har venteliste og ved vurdering for inntak av nye deltakere blir kriteriene over samt søknadsdato Jobbsjansen vektlagt.

Søkere som har behov for grunnleggende kvalifisering vil bli prioritert.