Gå tilbake til:
Du er her:
Oversettelse

Tolketjenesten leverer oversettelser på mer enn 60 små og store språk fra hele verden, ikke bare de store europeiske språkene.

Hvem oversetter vi for?
Vi oversetter i første rekke dokumenter for Bergen kommunes mange instanser, og bidrar med dette til at kommunen kan overholde sin lovpålagte informasjons- og veiledningsplikt.

Vi oversetter også for andre kommuner, fylkeskommunen og for statlige instanser, helse-, skole- og rettsvesenet, for politiet og andre, og også for privatpersoner.

Hvordan leverer jeg det som skal oversettes?
Dokumentene som skal oversettes kan sendes oss elektronisk, per post eller de kan leveres ved personlig fremmøte. Åpningstid for levering av dokumenter ved personlig oppmøte er mellom 08:00 - 14:30.

Vi tar hensynet til dokumentsikkerhet og personvern på største alvor.

Nødvendige opplysninger
Når dokumenter sendes per post eller e-post må du opplyse om hvilket språk dokumentet ønskes oversatt fra/til, navn, telefonnummer, adresse og personnummer/fakturaadresse.

Dersom navn i dokumentet kan skrives på ulike måter, må du gjøre oppmerksom på hvilken skrivemåte som skal benyttes.

Leveringstiden på enkelte språk kan variere i perioder.

Apostille-stempel bekrefter gyldighet
Dokumenter som skal brukes i utlandet, må påføres notarial- og apostillestempel.

Bergen tingrett gir en offentlig bekreftelse av Tolketjenestens signatur på de oversatte dokumentene. En slik bekreftelse kalles notarialbekreftelse. Du må selv undersøke om dokumentet må påføres dette. I så fall tar du først med dokumentene til Bergen tingrett for å få notarialstempel, og deretter til Fylkesmannens resepsjon i Kaigaten 9 for å få apostillestempel. Dette bekrefter ektheten av notarialbekreftelsen. Slike tjenester er pålagt gebyrer. 

Se vedlagt prisliste på tolketjenester samt prioriteringsoversikt på tolkeoppdrag.

Kontaktinformasjon:

Adresse:
Bredalsmarken 15/17
5006 Bergen

E-post:
tolketjenesten.oversettelse@bergen.kommune.no

Telefon:
55567905 - fra kl. 08.00 til kl. 14.30
Telefonen er stengt mellom 11.30 og 12.30

NØDNUMMER for bestilling av tolk utenom arbeidstid: 55 56 78 15 (Bergen kommunes vaktsentral) 

Har du spørsmål?

Kontakt Tolketjenesten

Vis i kart

Besøksadresse:
Bredalsmarken 17 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.
Eksp. betjent fra 10 til 15. For bestilling av tolk, ring ovenstående nummer eller send en e-post.

Telefonen betjenes fra 08:30 til 14:30.

Oversettelse