Gå tilbake til:
Du er her:

I byfjellene er blant annet i Skomakerdiket, Fløysletten, Sletten mellom Munkebotsvatnet og Langevatnet spesielt tilrettelagt for en rekke friluftsaktiviteter. Her kan du finne overbygde rasteplasser, godkjente bål- og grillplasser, bord og benker, aktivitetsløype (Fløysletten) med mer.

Du må søke om tillatelse hvis du skal ha større arrangementer, både her og ellers i byfjellene.

Skal du overnatte i Tubakuba, eller låne kanoer ved Skomakerdiket reserverer du i  AktivBy.

Ønsker du å ha et arrangement i byfjellene? Vi har en egen arrangementsguide som er et hjelpemiddel for deg som ønsker å leie et byrom i Bergen kommune.

 

 

Kriterier og vilkår

For Fløyenområdet gjelder følgende:

Mindre arrangement:
Skoleklasser, barnehager, speiderpatruljer og andre mindre grupper som vil benytte områdene til enkle friluftsaktiviteter må normalt ikke søke. Slike arrangementer er kun søknadspliktige dersom de er utstyrs- og transportkrevende og/eller vurderes å være i strid med vanlig bruk eller områdets karakter. Du må alltid søke om bruk av telt og overnatting i Fløyenområdet.

Større arrangementer:
Større arrangementer (over 100 deltakere) er alltid søknadspliktige. Ved behandling av søknader kan det settes vilkår om varighet, opprydding, orden, vakthold, renovasjon, transport, tekniske installasjoner, belysning, støy, start/målområde, trase, brannforebygging og liknende, samt krav til separat tillatelse fra Bergens Skog- og Træplantingsselskap, brannvesen, politi eller annen myndighet.

I nedslagsfelt til drikkevann kreves separat tillatelse fra Vann- og avløpsetaten.

For arrangementer som vedrører Åsebu og/eller lysløypen kreves separat tillatelse fra Idrettsetaten.

Markedsføring, reklameinnretninger, reklameutstillinger og lignende er ikke tillatt. Bymiljøetaten kan gi tillatelse til at navn/logo/emblem med avgrenset størrelse kan tillates i begrenset omfang i forbindelse med informasjonstiltak knyttet til Fløyen, byfjellene eller til arrangementer, aktiviteter eller tiltak som det ellers er gitt tillatelse til.

Salg er ikke tillatt (med unntak fra Brushytten og stasjonsområdet på Fløyen). Salg av forfriskninger eller artikler i tilknytning til arrangementer kan unntaksvis tillates etter søknad til Bymiljøetaten.

All kjøring til Fløyenområdet/byfjellene krever kjøretillatelse.

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

For å søke benytter du elektronisk søknadsskjema. 

Saksbehandling

Søknader om arrangementer på byfjellene behandles etter bestemmelser og i forvaltningsplaner for byfjellene samt bruksplan for Fløyenområdet.

Saksbehandlingstid

Sakene behandles fortløpende. For enkelte saker vil normal saksbehandlingstid være opptil fire uker.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.