Gå tilbake til:
Du er her:

I byfjellene er bl.a. Skomakerdiket, Fløysletten, Sletten mellom Munkebotsvatnet og Langevatnet spesielt tilrettelagt for en rekke friluftsaktiviteter. Her kan du finne overbygde rasteplasser, godkjente bål- og grillplasser, bord og benker, aktivitetsløype (Fløysletten) m.m. Det skal søkes om større arrangementer, både her og ellers i byfjellene.

Radiostasjonen aktivitetshus på Fløyen bookes ved bruk av bookingsystemet AktivBy. Det samme gjelder for lån av kanoer ved Skomakerdiket og for arrangementer i området Skomakerdiket og Fløysletten.

Pris

Tjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår

For Fløyenområdet gjelder følgende:

Mindre arrangement:
Skoleklasser, barnehager, speiderpatruljer og andre mindre grupper som vil benytte områdene til enkle friluftsaktiviteter må normalt ikke søke. Slike arrangementer er kun søknadspliktige dersom de er utstyrs- og transportkrevende og/eller vurderes å være i strid med vanlig bruk eller områdets karakter. Det må alltid søkes om bruk av telt/overnatting i Fløyenområdet.

Større arrangementer:
Større arrangementer (deltakerantall over 100) er alltid søknadspliktige. Ved behandling av søknader kan det settes vilkår om varighet, opprydding, orden, vakthold, renovasjon, transport, tekniske installasjoner, belysning, støy, start/målområde, trase, brannforebygging o.a., samt krav til separat tillatelse fra Bergens Skog- og Træplantingsselskap, brannvesen, politi eller annen myndighet.

I nedslagsfelt til drikkevann kreves separat tillatelse fra Vann- og avløpsetaten.

For arrangementer som vedrører Åsebu og/eller lysløypen kreves separat tillatelse fra Idrettsetaten.

 Markedsføring, reklameinnretninger, reklameutstillinger og lignende er ikke tillatt. Bymiljøetaten kan gi tillatelse til at navn/logo/emblem med avgrenset størrelse kan tillates i begrenset omfang i forbindelse med informasjonstiltak knyttet til Fløyen, byfjellene eller til arrangementer/aktiviteter/tiltak som det ellers er gitt tillatelse til.

Salg er ikke tillatt (med unntak fra Brushytten og stasjonsområdet på Fløyen). Salg av forfriskninger eller artikler i tilknytning til arrangementer kan unntaksvis tillates etter søknad til Bymiljøetaten.

All kjøring til Fløyenområdet/byfjellene krever kjøretillatelse.

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

Søknad må være Bymiljøetaten i hende senest 1 uke før arrangementet finner sted.

Søknad sendes til

Bergen kommune, Bymiljøetaten.
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandling

Søknader om arrangementer på byfjellene behandles etter bestemmelser og i forvaltningsplaner for byfjellene samt bruksplan for Fløyenområdet.

Saksbehandlingstid

Det må påberegnes ca. 1 ukes behandlingstid.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.

Relatert informasjon