Gå tilbake til:
Du er her:

I Bergen kommune gjelder båndtvang hele året. Ønsker du å slippe hunden din løs, kan du benytte Bergen kommunes tre hundeluftegårder. Du finner disse ved Tveitevannet, på Tennebekk eller ved Liavatnet i Åsane. 

Retningslinjer for hundegårdene finner du under avsnittet "kriterier og vilkår".

Du kan melde feil eller mangler ved hundeluftegårdene til vår feilmeldingstjeneste.

Hvilket ansvar har jeg som hundeeier? Båndtvang i Bergen

Som hundeeier i Bergen kommune er du ansvarlig for å følge forskrift om utvidet båndtvang fastsatt av bystyret med hjemmel i hundeloven. I Bergen kommune er det båndtvang hele året, og formålet med forskriften er å fremme et positivt og ansvarlig hundehold, ivareta sikkerheten, og forebygge konflikter mellom interessene til hundeeiere og offentligheten.  

Følgende steder i Bergen har båndtvang hele året:  

 • i sentrumssonen 
 • i alle offentlige parker utenfor sentrumssonen mellom kl. 07:30 og kl. 20:00 
 • på alle offentlige kirkegårder, gravplasser og urnelunder 
 • på alle anlegg for idrett og sport der det er skiltet med båndtvang 
 • på opparbeidede turveier som har leir- og rasteplasser og skiltede turstier i følgende områder: Fløyfjellet, Kanadaskogen, Langeskogen, Hordnesmarka, Kvarven, Myrdalsvannet, Tennebekk, Bjørnevatnet, Løvstien, Hellefjellet, Landåsfjellet, strekningen Svarteviksdemningen-Tarlebø og områdene rundt Store Lungegårdsvann 

 Spesielt om opphold ved skoler, barnehager og lekeplasser  

Når du er på tur med hunden din gjennom lekeplasser, skoler eller barnehager må hunden alltid være i bånd. Det er aldri lov å oppholde seg på et slikt område med hund (selv om den er i bånd), men du kan gå gjennom plassen. Det vil si at hunder i bånd kan følge sin eier på tur gjennom eksempelvis en skolegård hvor det er naturlig. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at barn skal oppleve det som trygt å leke i disse områdene.  

Dersom lekeplassen, barnehagen eller skolegården er inngjerdet og kun har én port, har du ikke lov til å gå inn med hund. Dette følger av paragraf 3 i forskriften om båndtvang. Unntaket er hvis plassen har en naturlig gjennomgang, altså at den har en utgang i tillegg til inngang. 

Kriterier og vilkår

Når du bruker hundeluftegården må du sørge for at:

 • du har kontroll over hunden din
 • båndet i slusen er av før du slipper hunden din  inn
 • portene til luftegården er lukket
 • tisper med løpetid og agressive hunder ikke slipper inn
 • at du ikke overlater hunden til seg selv
 • du fjerner bosset etter din egen hund

Bergen kommune har ikke ansvar for skader som oppstår ved bruk hundeluftegården
hundelovens § 27.

Lover og retningslinjer

I Bergen gjelder en egen forskrift om båndtvang m.m. for hund, fastsatt av bystyret med hjemmel i hundeloven.

Forskriften utvider båndtvangen og gjelder hele året. Formålet med forskriften er å fremme et positivt og ansvarlig hundehold, ivareta sikkerheten og forebygge konflikter mellom interessene til hundeiere og interessene til allmenheten for øvrig. 

§ 4 i forskriften gjelder områder som har båndtvang hele året. Forskriften definerer en sentrumssone i § 2, hvor det aldri er tillatt for hunder å gå løs.

I offentlige parker utenfor sentrumssonen kan hunder ikke gå løs mellom kl. 07.30 og 20.00.

Forskriftens § 8 sier at kommunen etter skriftlig begrunnet søknad kan dispensere fra forskriftens bestemmelser.

Dersom du ønsker å søke om dispensasjon tilskriver du Bymiljøetaten ved Park og veidriftsavdelingen, som vil gi svar på søknaden din.

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. I april flytter Bymiljøetaten til Johannes Bruns gate 12.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.

Relatert informasjon