Gå tilbake til:
Du er her:

Måling av islagte vann

I kuldeperioder måler Bymiljøetaten 31 vann i Bergen for kontrollere om isen er farbar (trygg).


Vi regner isen som farbar når den har en minimumstykkelse på 15 cm.

Når isen er 15 cm tykk, skal den tåle flere mennesker samtidig. 

Vi setter opp skilt som du må rette deg etter. Se hvor vi måler isen.

 

 

Kriterier og vilkår

I  lengre kuldeperider  må du være oppmerksom på at tykkelsen på isen kan variere.

De svakeste områdene på isen er nær elveløp, ved odder og nes, langs myrer og siv, trange sund og ved grunner. Dette gjelder alltid, selv om kuldeperioden er langvarig. 

På vannene vi måler merker vi usikre områder. Is er et naturfenomen og kan være uforutsigbar.

Selv om vi kontrollerer og merker isen, kan ingen gi hundre prosent garanti for tykkelsen. Ha respekt for isen og hold deg unna usikre områder.

Rett deg etter isskiltet ved vannet du skal ut på.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. I april flytter Bymiljøetaten til Johannes Bruns gate 12.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.

Relatert informasjon